Lukas Passion 2024

Lukas Passion 2024


Wij kunnen terugkijken op een mooie en succesvolle uitvoering. 

Allereerst de kwaliteit van de uitvoering. Wij als bestuur van Bach Westland zijn ook die mening toegedaan en dat werd ook bevestigd door de vele reacties na afloop. De bezoekers waren zeer tevreden en soms ook bijzonder aangenaam verrast door de Lukas Passion als muziekstuk en wat er door het koor, orkest en solisten is neergezet. Ook van de kant van het orkest en de solisten, die de Lukas toch voor de eerste keer hebben uitgevoerd, ontvingen wij positieve reacties. 

In de tweede plaats, niet geheel onbelangrijk, het aantal bezoekers. Met 300 aanwezigen zijn wij zeer tevreden en het geeft ons in financiële zin ook wat ruimte voor de toekomst. Het mooie aantal aanwezigen is voor een belangrijk deel ontstaan door de inspanningen van de koorleden met het verkopen van kaarten. Onze grote dank daarvoor. Ongetwijfeld hebben ook de twee artikelen van Rien van den Anker in het Algemeen Dagblad over de betrokkenheid van Mirjam en Niels bijgedragen aan het bekendheid geven van de Lukas Passion, alhoewel dat natuurlijk moeilijk is te meten. 

Tot slot de inzet van onze dirigent Mirjam van den Hoek en haar partner, organist, Niels de Klerk. Wij zijn als bestuur het traject Lukas Passion 2024 met hen ingezet en daar hebben wij zeker geen spijt van. Grote dank aan Mirjam en Niels. 

Het Bestuur van Bach Westland