Westland en de Passionen

Het Westland en de Passionen

In het Bachjaar 1950 nam de Gemengde Zangvereniging "Harmonie" te Naaldwijk het initiatief om in 1951 de Lukas Passion van J.S. Bach uit te voeren. Het werk zou niet als een concert worden gepresenteerd maar als onderdeel van een 'wijdingsavonddienst' op donderdag 22 maart 1951.

Deze dienst, in de Hervormde Kerk van Naaldwijk, was als volgt opgebouwd:

De uitvoering van de Lukas Passion stond onder leiding van Nico Ringels uit Den Haag.

Deze uitvoering was het begin van een traditie die tot 1974 stand hield. Werd tot 1972 deze Passion jaarlijks uitgevoerd, in totaal toen dus 22 keer, in 1973 vond al geen uitvoering meer plaats en op 9 april 1974 was de 23e en tevens laatste uitvoering door de Zangvereniging "Harmonie", toen o.l.v. Nico v.d. Burg uit Wateringen.

De meditatie tussen 1e en 2e deel werd in dat jaar verzorgd door vicaris J. Lubbers uit ‘s-Gravenzande.

Het leek Gerard Bal, de cantor-organist van de Oude Kerk te Naaldwijk, die zelf nog drie keer aan zo'n uitvoering had meegewerkt, een goed idee om in het kader van het kroonjaar 1998 (Naaldwijk 800 jaar in bloei) weer eens een uitvoering tot stand te brengen. Tenslotte was het bijna 25 jaren een belangrijke gebeurtenis in het culturele en kerkelijke leven in Naaldwijk geweest.

Dit idee werd enthousiast ontvangen door het bestuur van de 'Stichting Naaldwijk 800 jaar in bloei' en er werden financiële middelen ter beschikking gesteld om de uitvoering te realiseren. Na enkele oproepen in de regionale bladen om te komen tot een gelegenheidskoor voor de uitvoering ervan, kon in november 1997 met een enthousiaste groep mensen worden begonnen, die vanaf januari 1998 wekelijks de kou trotseerde om met Gerard Bal in de Oude Kerk te oefenen.

Op woensdag 8 april 1998 vond de uitvoering plaats. Direct na de uitvoering gingen er stemmen op om hier zo mogelijk weer een nieuwe traditie van te maken. Begin 2000 werd de Beekes-Stichting hiertoe opgericht, de leden van het projectkoor uit 1998 werden benaderd om weer mee te werken en dankzij financiële ondersteuning van het VSB-fonds Westland was er geen enkele belemmering meer om de draad weer op te pakken. Zo is vanaf het Bachjaar 2000 een waardevol initiatief uit de muziekgeschiedenis van het Westland in ere hersteld.

Na 10 jaar achtereenvolgens de Lukas Passion met groot succes te hebben uitgevoerd is voor 2009 voor de Markus Passion gekozen. Op woensdag 8 april 2009 werd voor de eerste keer deze Passion in het Westland uitgevoerd.

Gerard Bal