Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief  2024 nr. 1      27-12-2023


Aan de koorleden,


Welkom bij het projectkoor Lukas Passion 2024. Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat de Lukas Passion onder verantwoordelijkheid van Bach Westland is uitgevoerd. Dat was voor het laatst op 17 april 2019.


Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Bach Westland in 2024 weer een uitvoering van de Lukas Passion kan organiseren. In de informatiebijeenkomst van 28 oktober j.l. hebben wij al het een en ander medegedeeld over de veranderingen die wij hebben doorgevoerd voor de uitvoering 2024. Deze veranderingen betreffen onder meer:

·        Het aanstellen van Mirjam van den Hoek als dirigent. Mirjam studeerde koordirectie bij Wiecher Mandemaker aan het conservatorium van Rotterdam (Codarts). Deze studie heeft ze in 2018 afgerond. Tevens studeerde ze aan hetzelfde conservatorium kerkmuziek. Deze studie heeft ze begin 2019 afgerond. Als dirigent is Mirjam verbonden aan een zestal koren.

·        Niels de Klerk gaat het kistorgel bespelen als onderdeel van het continuo voor de Lukas. Niels is sinds kort verbonden aan de Oude Kerk te Naaldwijk als cantor/ organist.

·        Het West Nederland Bach orkest is opgehouden te bestaan. Als vervanger is het Hollands Symfonie Orkest gecontracteerd.


Er hebben zich tot nu toe 65 personen aangemeld. Het aantal aanmeldingen voor de alten en sopranen is in beginsel voldoende. Voor tenoren en bassen is, zoals tegenwoordig bij koren gebruikelijk, nog plaats. Dus kent U iemand die zich nog niet over de streep heeft laten trekken, overtuig hem of haar dat de Lukas zingen iets moois is, wat je niet mag missen.


Repetities


De repetities beginnen op zaterdag 13 Januari a.s.. De repetitietijd is van 10.30 tot 12.00 uur. Wij hopen U allen dan te mogen begroeten. De repetities vinden plaats in zalencentrum Hemelsblauw, verbonden met de Regenboogkerk (voorheen Rehoboth) Endeldijk 5  in Honselersdijk.  Afhankelijk van de beschikbaarheid vinden de repetities plaats in de grote zaal van Hemelsblauw of in de Regenboogkerk.

Kom lekker op tijd, zodat er vooraf gelegenheid is om met elkaar “bij” te praten en/of koffie te drinken.


Partituur            


Veel van de projectleden hebben de Lukas al eerder gezongen en beschikken al over de partituur. Voor nieuwe projectleden hebben wij partituren besteld. Deze worden binnenkort bij ons aangeleverd. Vanwege de feestdagen gaat dit langer duren dan normaal. De partituur is van de uitgever Hännsler / Carus Verlag 10295/01.

 

De kosten van de partituur bedragen € 13,00. Als U de penningmeester ( penningmeester@bachwestland.nl) een mailtje stuurt dat U een partituur wilt hebben en tegelijkertijd de 13 euro aan de penningmeester overmaakt, dan krijgt U een berichtje dat U de partituur bij hem kan ophalen of in ontvangst neemt bij de eerste repetitie. De bankrekening van Bach Westland is: NL14 RABO 0304129917.

De nieuwe projectleden kunnen ook zonder partituur oefenen door op www.koorpartijen.nl de muziek van de Lukas Passion op te zoeken. Leest U vooral aandachtig de uitleg op de site van koorpartijen.nl , dan volgt het zich vanzelf. Om de betreffende partij te kunnen beluisteren moet U een programmaatje downloaden. Ook dit staat in de uitleg beschreven.


Bijdrage Projectkoor 2024 € 75


Het Bestuur van de Stichting Bach Westland heeft de bijdrage voor deelname aan het projectkoor voor 2024 vastgesteld op € 75. Willen jullie dit bedrag binnenkort overmaken op bankrekening NL14 RABO 0304129917 van Bach Westland onder vermelding van voor- en achternaam. In overleg met penningmeester Jan Schalke, is het mogelijk om de € 75 in 4 termijnen te betalen, te beginnen in de maand januari. Jan is te bereiken via zijn mobiel 06 21535168 of per email: penningmeester@bachwestland.nl

_____________________________________________________________________

Bestuur Bach Westland, namens deze

Jan Schalke, penningmeester


Nieuwsbrief 2024 nr. 3 30 maart 2024 

Aan de koorleden, Het lijkt al weer even geleden, maar het was pas afgelopen woensdag 27 maart dat de uitvoering van de Lukas Passion heeft plaatsgevonden. Wij denken dat sommige van U de woensdagnacht niet zo goed geslapen hebben vanwege al de adrenaline in het bloed. Hopelijk is dat nu allemaal achter de rug. Uitvoering Lukas Passion 2024 Wij kunnen terugkijken op een mooie en succesvolle uitvoering. Allereerst de kwaliteit van de uitvoering. Wij als bestuur van Bach Westland zijn die mening toegedaan maar, dat werd ook bevestigd door de vele reacties na afloop. De bezoekers waren zeer tevreden en soms ook bijzonder aangenaam verrast door de Lukas Passion als muziekstuk en wat er door het koor, orkest en solisten is neergezet. Ook van de kant van het orkest en de solisten, die de Lukas toch voor de eerste keer hebben uitgevoerd, ontvingen wij positieve reacties. In de tweede plaats, niet geheel onbelangrijk, het aantal bezoekers. Met 300 aanwezigen zijn wij zeer tevreden en het geeft ons in financiële zin ook wat ruimte voor de toekomst. Het mooie aantal aanwezigen is voor een belangrijk deel ontstaan door de inspanningen van de koorleden met het verkopen van kaarten. Onze grote dank daarvoor. Ongetwijfeld hebben ook de twee artikelen van Rien van den Anker in het Algemeen Dagblad over de betrokkenheid van Mirjam en Niels bijgedragen aan het bekendheid geven van de Lukas Passion, alhoewel dat natuurlijk moeilijk is te meten. Tot slot de inzet van onze dirigent Mirjam van den Hoek en haar partner, organist, Niels de Klerk. Wij zijn als bestuur het traject Lukas Passion 2024 met hen ingezet en daar hebben wij zeker geen spijt van. Grote dank aan Mirjam en Niels. Met dank aan: Een uitvoering kan niet tot stand komen zonder de medewerking van velen. Een aantal willen wij in het bijzonder noemen, zonder anderen daarbij tekort te doen. • De podiumploeg, bestaande uit Wim Dekker, Jan Hardeman, Koos Moerenhout, Anton van Dalen onder leiding van Leo van Leerdam. Doordat het kistorgel er mee stopte moesten zij op woensdagmiddag nog het een en ander in samenspraak met Mirjam en Niels, regelen om een ander kistorgel weer op het podium te krijgen. Chapeau daarvoor. • Anneke Leerdam als gastvrouw voor het koor en aanspreekpunt • Bea van Staalduinen voor het accuraat en nauwkeurig regelen van de kaartverkoop door de koorleden. Nazit Velen van jullie hebben gebruik gemaakt van de aangeboden nazit in het Pleincentrum om met elkaar nog even gezellig van gedachten te wisselen onder het genot van een hapje en drankje. Tijdens de nazit heeft onze voorzitter Arnold Hordijk nog een dankwoord uitgesproken: Beste mensen, Het was na de dodenherdenking in Naaldwijk op 4 mei 2023 dat ik met Niels sprak over de mogelijkheid om samen met Mirjam de Lucas Passion uit te voeren in de Oude Kerk. Achteraf heel toepasselijk, na de dodenherdenking spreken over een passion over het lijden en sterven van Jezus. Het heeft er toe geleid dat we de Lucas weer gedaan hebben. Ik herinner me heel goed de eerste repetitie. Mirjam zei of je zelf gelooft of niet, maar als je de teksten uit de Lucas zingt, doe het dan zo dat je het meer dan honderd procent gelooft. Dat is gelukt, want het was een Lucas Passion vol passie, van koor EN solisten, begeleid door een heel goed orkest. De passie droop ervan af. Het heeft geleid tot een fantastisch goede uitvoering. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk en in het bijzonder Mirjam voor de uitstekende leiding. Heel hartelijk DANK! Foto’s en/of fimpjes Er zijn tijdens de generale repetitie en voor de uitvoering een aantal foto’s gemaakt die hierbij zijn toegevoegd. Echter, helaas tijdens de uitvoering niet. Mochten jullie mensen kennen die tijdens de uitvoering foto’s en dergelijke hebben gemaakt, zouden jullie die dan met ons willen delen. Tot Slot Het Bestuur van Bach Westland wenst jullie allen mooie Paasdagen en hopelijk ontmoeten wij elkaar volgend jaar weer. _____________________________________________________________________ 

Bestuur Bach Westland, namens deze Jan Schalke