Nieuwsbrieven

 

Nieuwsbrief  2024 nr. 1      27-12-2023


Aan de koorleden,


Welkom bij het projectkoor Lukas Passion 2024. Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat de Lukas Passion onder verantwoordelijkheid van Bach Westland is uitgevoerd. Dat was voor het laatst op 17 april 2019.


Wij zijn dan ook zeer verheugd dat Bach Westland in 2024 weer een uitvoering van de Lukas Passion kan organiseren. In de informatiebijeenkomst van 28 oktober j.l. hebben wij al het een en ander medegedeeld over de veranderingen die wij hebben doorgevoerd voor de uitvoering 2024. Deze veranderingen betreffen onder meer:

·        Het aanstellen van Mirjam van den Hoek als dirigent. Mirjam studeerde koordirectie bij Wiecher Mandemaker aan het conservatorium van Rotterdam (Codarts). Deze studie heeft ze in 2018 afgerond. Tevens studeerde ze aan hetzelfde conservatorium kerkmuziek. Deze studie heeft ze begin 2019 afgerond. Als dirigent is Mirjam verbonden aan een zestal koren.

·        Niels de Klerk gaat het kistorgel bespelen als onderdeel van het continuo voor de Lukas. Niels is sinds kort verbonden aan de Oude Kerk te Naaldwijk als cantor/ organist.

·        Het West Nederland Bach orkest is opgehouden te bestaan. Als vervanger is het Hollands Symfonie Orkest gecontracteerd.


Er hebben zich tot nu toe 65 personen aangemeld. Het aantal aanmeldingen voor de alten en sopranen is in beginsel voldoende. Voor tenoren en bassen is, zoals tegenwoordig bij koren gebruikelijk, nog plaats. Dus kent U iemand die zich nog niet over de streep heeft laten trekken, overtuig hem of haar dat de Lukas zingen iets moois is, wat je niet mag missen.


Repetities


De repetities beginnen op zaterdag 13 Januari a.s.. De repetitietijd is van 10.30 tot 12.00 uur. Wij hopen U allen dan te mogen begroeten. De repetities vinden plaats in zalencentrum Hemelsblauw, verbonden met de Regenboogkerk (voorheen Rehoboth) Endeldijk 5  in Honselersdijk.  Afhankelijk van de beschikbaarheid vinden de repetities plaats in de grote zaal van Hemelsblauw of in de Regenboogkerk.

Kom lekker op tijd, zodat er vooraf gelegenheid is om met elkaar “bij” te praten en/of koffie te drinken.


Partituur            


Veel van de projectleden hebben de Lukas al eerder gezongen en beschikken al over de partituur. Voor nieuwe projectleden hebben wij partituren besteld. Deze worden binnenkort bij ons aangeleverd. Vanwege de feestdagen gaat dit langer duren dan normaal. De partituur is van de uitgever Hännsler / Carus Verlag 10295/01.

 

De kosten van de partituur bedragen € 13,00. Als U de penningmeester ( penningmeester@bachwestland.nl) een mailtje stuurt dat U een partituur wilt hebben en tegelijkertijd de 13 euro aan de penningmeester overmaakt, dan krijgt U een berichtje dat U de partituur bij hem kan ophalen of in ontvangst neemt bij de eerste repetitie. De bankrekening van Bach Westland is: NL14 RABO 0304129917.

De nieuwe projectleden kunnen ook zonder partituur oefenen door op www.koorpartijen.nl de muziek van de Lukas Passion op te zoeken. Leest U vooral aandachtig de uitleg op de site van koorpartijen.nl , dan volgt het zich vanzelf. Om de betreffende partij te kunnen beluisteren moet U een programmaatje downloaden. Ook dit staat in de uitleg beschreven.


Bijdrage Projectkoor 2024 € 75


Het Bestuur van de Stichting Bach Westland heeft de bijdrage voor deelname aan het projectkoor voor 2024 vastgesteld op € 75. Willen jullie dit bedrag binnenkort overmaken op bankrekening NL14 RABO 0304129917 van Bach Westland onder vermelding van voor- en achternaam. In overleg met penningmeester Jan Schalke, is het mogelijk om de € 75 in 4 termijnen te betalen, te beginnen in de maand januari. Jan is te bereiken via zijn mobiel 06 21535168 of per email: penningmeester@bachwestland.nl

_____________________________________________________________________

Bestuur Bach Westland, namens deze

Jan Schalke, penningmeester