Bachkoor Westland

Bachkoor Westland

In het Bachjaar 1950 nam de Gemengde Zangvereniging "Harmonie" te Naaldwijk het initiatief om in 1951 de "Lucas Passion" van J.S. Bach uit te voeren. Deze uitvoering vond plaats in de Herv. Oude Kerk te Naaldwijk en was het begin van een traditie die tot 1974 stand hield.

Ter gelegenheid van Naaldwijk 800 werd door Gerard Bal, de cantor-organist van de Oude Kerk, voorgesteld weer eens een uitvoering hiervan tot stand te brengen. Dit idee werd enthousiast ontvangen bij de stichting “Naaldwijk 800 jaar in bloei” en er werden financiële middelen ter beschikking gesteld om de uitvoering te realiseren.

De gedachte aan een jaarlijkse traditie kwam voort uit de succesvolle uitvoering in 1998. Voor de organisatie ervan werd de Beekes-Stichting opgericht, welke in 2007 werd omgedoopt in Stichting Bach Westland.

Het Projectkoor Naaldwijk 800 heet tegenwoordig Bachkoor Westland en heeft naast een vaste kern jaarlijks nieuwe leden om mee te doen aan dit unieke Westlandse project.

Sinds het Bachjaar 2000 wordt de Lukas-Passion jaarlijks uitgevoerd. Ter afwisseling werd in 2009 en 2012 gekozen voor een uitvoering van de Markus-Passion BWV 247. In 2015 vond de uitvoering van de Lukas-Passion voor de 15e keer plaats, alle keren onder leiding van Gerard Bal. 

Vanaf de Lukas Passion uitvoering 2016 heeft Alexander Prins het dirigentschap van het projectkoor Bach Westland over genomen van Gerard Bal.

Vanwege corona en de nasleep daarvan heeft in de jaren 2020 tot en met 2023 geen uitvoering plaatsgevonden.

In 2024 wordt weer een uitvoering van de Lukas Passion gegeven, onder leiding van Mirjam van den Hoek.

Zingen in het koor van Bach Westland?

Wil je graag eens zingen in het koor van Bach Westland en wil je eerst geïnformeerd worden over de organisatie van dit projectkoor? Lees dan verder....

Kosten van deelname aan het projectkoor zijn € 75,- per persoon. Het bedrag graag voor 1 febr. overmaken op bankrekening NL14 RABO 0304129917 t.n.v. Bach Westland, onder vermelding van voor- en achternaam. De partituur is verkrijgbaar bij de dirigent tegen betaling van € 10,-.

Voor verdere vragen of aanmelden kunt u de secretaris van het bestuur mailen of bellen: evine@kabelfoon.nl  of 06 20 99 93 31.